Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.podvinky.cz je společnost 

Mgr. Dana Mihulková
IČ: 684 88 416

Živnostenské oprávnění bylo vydáno Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou
pod č. j. ŽÚ/533/2010/AE/3. (dále jen „provozovatel“). Provozovatel není plátcem DPH. 

Ochrana osobních údajů
Viz bod Ochrana osobních údajů.

Nakládání s obsahem internetové stránky
Nakládání s obsahem této internetové stránky se řídí autorským zákonem. Převzetí či další šíření obsahu internetové stránky je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele, případně za předpokladu ocitování zdroje pomocí uvedení URL stránek, jejichž obsah byl převzat. 

Nakládání se zakoupeným obsahem
Zakoupený obsah (zejména podvinky a publikace) podléhá autorskému právu. Podmínky použití podvinků najdete zde

Odpovědnost za škodu
Informace uvedené na stránkách e-shopu www.podvinky.cz v podobě článků, vzorových dokumentů, návodů či vzdělávacích materiálů mají základní, orientační charakter a provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi. 

Provozovatel nezaručuje nonstop dostupnost e-shopu www.podvinky.cz. 

Obchodní podmínky internetového obchodu
V tomto e-shopu lze zakoupit podvinky neboli vzory na paličkování, a to převážně v elektronické podobě, konkrétně ve formátu PDF, dále podvinky nebo vzory na paličkování ve fyzické podobě (výtisky) a související doplňkový sortiment. Soubory lze otevřít například v programech Adobe Reader nebo PDF XChange Viewer, které jsou na internetu k dispozici ke stažení zdarma.

Objednání zboží
K objednání zboží slouží prodejní formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Koupit“ na stránce příslušného produktu. Objednávka v e-shopu je závazná. K odeslání objednávky dochází po kliknutí na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Tímto se zákazník zavazuje k zaplacení a odebrání objednaných produktů. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů, s parametry produktu a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky zákazník rovněž vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Jedná se o ceny konečné, uvedené v korunách českých. U fyzického zboží (např. u publikací) mohou být účtovány ještě další poplatky, zejména poštovné a balné. 

Jak nákup probíhá?
Produkty jsou v e-shopu seřazené standardně podle pořadí, v jakém byly do e-shopu přidány. Návštěvník e-shopu si může zobrazené produkty třídit podle nabízených kritérií. V e-shopu si zájemce prohlédne nabízené produkty, v případě zájmu vyplní prodejní formulář a objednávku odešle (viz výše). Potvrzení o přijetí objednávky, fakturační údaje, výzvu k uhrazení a další informace týkající se zpracování objednávky obdrží e-mailem. Po připsání úhrady na účet je zákazníkovi okamžitě zaslán e-mail s odkazem pro stažení zakoupeného produktu, objednávky a faktury. Fyzický produkt (např. publikace) je odeslán zpravidla do 3 pracovních dnů.

Zakoupený podvinek je určen výhradně pro osobní potřebu zákazníka a jeho další šíření jakoukoliv cestou není dovoleno, viz Podmínky použití podvinků.

Zrušení objednávky
Zákazník i provozovatel e-shopu mohou za níže uvedených podmínek zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (například z technických důvodů). Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné pouze po dohodě s provozovatelem e-shopu, a to za podmínky, že zákazník doposud neprovedl platbu za objednávku, resp. neobdržel virtuální zboží.

Distribuce virtuálního zboží (souborů) probíhá prostřednictvím e-mailu, který zákazník uvedl v objednávce. Elektronické zboží je odesláno zpravidla bezprostředně po dokončení platby. Termín dodání se však může lišit z důvodů kapacitních či technických. 

Odstoupení od kupní smlouvy
Virtuální produkty (produkty ke stažení) nabízené v tomto e-shopu spadají do kategorie specifikované v odstavci 7 zákona č. 367/2000 Sb., kdy spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Konkrétně se v tomto případě jedná o dodávku audio a video nahrávek a elektronického zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, respektive získal-li k souboru přístup a využil jej (kupujícímu je doručen odkaz ke stažení souboru, k němuž má kupující od této chvíle přístup a může ho využít). 

Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Dočasnou nedostupnost webu nelze považovat za vadu, a zákazníkovi tak nevzniká právo na reklamaci. V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která trvá 24 měsíců, vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

V případě zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu e-mailem a dohodnout se na dalším postupu.  

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

Podpora
Odpovědi na dotazy k jednotlivým podvinkům / vzorům na paličkování poskytují jejich autorky. Kontakty jsou uvedené na příslušných podvincích / vzorech na paličkování.

Dárkové poukázky a slevové kupony
Slevový kupon nebo dárkovou poukázku lze uplatnit vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu v e-shopu. Vyplacení jejich hodnoty v hotovosti není možné.

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 28. 3. 2024.
Dana Mihulková, tel. 732 230 977, e-mail: mihulkova@podvinky.cz