Podmínky použití podvinků

Podvinky / vzory na paličkování nabízené v tomto e-shopu jsou určené výhradně pro osobní použití. Jejich další šíření jakoukoliv cestou, prodej, sdílení či půjčování není dovoleno.

Vystavování, prodej či jakákoliv jiná prezentace hotových krajek, upaličkovaných podle těchto podvinků / vzorů na paličkování, a to i na internetu a na sociálních sítích, je v zásadě vítána, nicméně je možná pouze s uvedením jména autorky podvinku.

Děkuji, že respektujete autorské právo.